Privacy

Privacy Statement

Jouw privacy
KoolStuff gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Na het doorgeven van jouw gegevens via een inschrijfformulier voor deelname of nieuwsbrief geef je ons toestemming deze gegevens te verwerken in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens delen
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de opdracht(en) die jij aan ons hebt verstrekt, het verzenden van de periodieke nieuwsbrief, het informeren via social media, het contact opnemen om onze diensten uit te voeren en het informeren over eventuele wijzigingen daarvan. KoolStuff  bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verstrekken de gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. Evenmin analyseren wij het gebruik van onze website d.m.v. diensten als Google Analytics.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus, gaan daar vertrouwelijk mee om en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of wijziging tegen te gaan. We maken gebruik van beveiligde verbindingen,  waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd. Als je de indruk hebt, dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op. Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en kunt een verzoek daartoe sturen naar info@koolstuffstore.nl

Wijziging van deze bepalingen
KoolStuff behoudt zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze privacy-statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.